พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL

หลักสูตร โลจิสติกส์ พาณิชยนาวี และ เดินเรือ

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตร
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1_๒๑๐๙๐๒_0.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1_๒๑๐๙๐๒_1.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1_๒๑๐๙๐๒_2.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1_๒๑๐๙๐๒_3.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1_๒๑๐๙๐๒_4.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1_๒๑๐๙๐๒_5.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1_๒๑๐๙๐๒_6.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1_๒๑๐๙๐๒_7.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1_๒๑๐๙๐๒_8.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1_๒๑๐๙๐๒_9.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1_๒๑๐๙๐๒_10.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1_๒๑๐๙๐๒_11.jpg
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
เรียน โลจิสติกส์ พาณิชย์นาวี เดินเรือ
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี
พาณิชยนาวี

AMCOL ส่งเสริมความเป็นเลิศ โลจิสติกส์ พาณิชยนาวี การเดินเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความก้าวหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าและความเจริญของสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยนาวี โลจิสติกส์ และเรือสำราญ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียเป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านพาณิชย์นาวี และอาชีวศึกษา แห่งเอเชีย มุ่งผลิตบุคลากรมืออาชีพ มีวินัย มีคุณภาพมาตรฐาน สู่ระดับสากล

อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีไทย

หมายความรวมถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล ทั้ง การทำงานในท่าเรือ อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ การประกันภัยทางทะเล และโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาชีพนักเดินเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบการเดินเรือทะเล เรือขนถ่ายและเรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรือเดินทะเล ประกอบด้วย เรือระหว่างประเทศ เรือขนส่งชายฝั่งและเรือเดินใกล้ฝั่ง) จัดระบบงานและควบคุมบังคับบัญชาคนประจำเรือและกิจการในเรือให้เกิดความปลอดภัย ดูแลตรวจตราและ เตรียมความพร้อมของเรือรวมทั้งดูแลการเก็บเอกสาร หนังสือสำคัญตามบทของกฎหมาย

พาณิชยนาวี เรียนไหนดี

คือกระบวนการวางแผน ดำเนินการ และควบคุม การเคลื่อนไหลทั้งไปและกลับและการจัดเก็บ วัสดุ สินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดผลิตไปจนถึงจุดที่มีการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมตามจังหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน และสถานที่ที่กำหนด

bt_bb_section_top_section_coverage_image

หน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมกิจการ พาณิชยนาวี

พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/thaiship.png
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี