สมัครเรียน


ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี #เปิดทุกวัน
ทำการดาวน์โหลดเอกสาร
จัดส่งเอกสารมาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย (เอกสารสมัครเรียน + ชื่อผู้สมัคร)
79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร และบิดา มารดา
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา มารดา
3. เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน ม.3/ม.6/ปวช.
(วุฒิการศึกษาฉบับจริงนำยื่นในวันปฐมนิเทศช่วงพฤษภาคม 2567)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว
5. เอกสารรับรองสุขภาพ (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีนายประจำเรือฝ่าชเดินเรือ-ช่างกล / นายประจำเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ / ปวส.การโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญ)
...................................................
การชำระค่าสมัคร 500 บาท โดยการโอนเงินผ่าน
ธนาคารดังต่อไปนี้ (สามารถโอนออนไลน์ได้)
1.) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา
ชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
เลขที่บัญชี 208-0-43227-3
2.) ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีนครินทร์ กม.15
ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
เลขที่บัญชี 352-2-44767-5
..........................................

ดาวน์โหลดใบสมัคร / แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ
 เรียนเดินเรือ เรียนพาณิชยนาวี เรียนโลจิสติกส์ เรียนเรือสำราญ นักเดินเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียน Dek67 เรียนสายไหนดี เรียนอะไรดี หาที่เรียน เรียน ปวช. เรียน ปวส. เรียนปริญญาตรี เรียนพาณิชย์นาวี