พาณิชย์นาวีเดินเรือโลจิสติกส์10 สิงหาคม 2021by adminเปิดรับสมัครนักเรียนพาณิชยนาวี #65

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/223249441_4365473490214359_2161215517450389791_n.jpeg
📌ประจำปีการศึกษา 2565 #รอบแรก
ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร #กันยายนนี้
😀จบ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาศึกษาอยู่ในระดับ ม.6/ปวช.3
ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนยื่นสมัคร
1.ปริญญาตรีนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
2.ปริญญาตรีนายประจำเรือฝ่ายช่างกล
//////////////////////////////////
😀จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาศึกษาอยู่ในระดับ ม.3
ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนยื่นสมัคร
1.นายประจำเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ
🙂ติดตามรายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตรได้ #กันยายนนี้