พาณิชย์นาวีเดินเรือโลจิสติกส์13 สิงหาคม 2021by adminอีกหนึ่งตัวอย่างของความมุ่งมั่นและตั้งใจ

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/tcb.jpeg
นายธนพล ภูษิตรัตนาวลี
🔵ศิษย์เก่าAMCOL หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
🔵ศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
📌ได้รับการโปรโมทเป็น #ต้นหน
Second Officer 2/0 (International Trade)
“เรือ THOR FUTURE “
Grt31,196 / Nrt16,729
Displacement
Summer 63,437 / Tropical 64,887
บริษัท โทรีเซ่น ไทยเอเจนซี่ส์ มหาชน จำกัด
ธุรกิจขนส่งทางเรือ ดำเนินงานโดย บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“โทรีเซน ชิปปิ้ง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้น ร้อยละ 100 โทรีเซน ชิปปิ้ง เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศชั้นนำที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์อันเชี่ยวชาญในแวดวงพาณิชย์นาวีระดับโลกมาอย่างยาวนานกว่า 110 ปี
โทรีเซน ชิปปิ้ง ให้บริการเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าไปยังทุกภูมิภาคของโลกตามความต้องการของลูกค้า โดยสินค้าที่ขนส่งมีทั้งสินค้าประเภทหีบห่อและสินค้าแห้งเทกอง ได้แก่ แร่เหล็ก ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง และเหล็ก เป็นต้น
ข้อมูลกองเรือของโทรีเซน ชิปปิ้ง (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
จำนวนเรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ: 24 ลำ (เรือขนาดซุปราแมกซ์ 22 ลำ และเรือขนาดอัลตราแมกซ์ 2 ลำ)
ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย: 55,913 เดทเวทตัน (DWT)
อายุเฉลี่ย: 12.95 ปี
ขอบคุณข้อมูล : บริษัท โทรีเซ่น ไทยเอเจนซี่ส์ มหาชน จำกัด
#ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่สนับสนุนและมอบโอกาสในการพัฒนาบุคลากรพาณิชยนาวีไทยสู่เวทีระดับสากล 🙏🙏🙏