พาณิชย์นาวีเดินเรือ12 สิงหาคม 2021by admin1 ในหลายตัวอย่างของความมุ่งมั่นและตั้งใจ

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/amcol.jpeg

อาชีพ นักเดินเรือ พาณิชย์นาวี

1 ในหลายตัวอย่างของความมุ่งมั่นและตั้งใจ
🎉🎉#ขอแสดงความยินดีกับ
นายธราเทพ รักษาเมือง
🔵ศิษย์เก่าAMCOL หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
🔵ศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

📌#ได้รับการโปรโมทเป็น #ผู้ช่วยต้นเรือ
Third Officer 3/0 (International Trade)

ชื่อเรือ : TATEYAMA (เรือบรรทุกน้ำมัน VLCC)
ขนาดบรรทุก: 300,373 เมตริกตัน
ความยาวx ความกว้าง: 333 เมตร x 60 เมตร
บริษัท NYK Shipmanagement
เจ้าของเรือ พริม่า มารีน มหาชน จำกัด

#ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่สนับสนุนและมอบโอกาสในการพัฒนาบุคลากรพาณิชยนาวีไทยสู่เวทีระดับสากล 🙏🙏🙏