https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/00aw03-1.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/กำหนดการรอบ1.jpg

วิธีการสมัครเรียน
1. สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เปิดรับสมัครทุกวัน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. / วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยการดาวน์โหลดใบสมัครและจัดส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/00g05.jpg

#เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. สำเนาบัตรประชาชน บิดา / มารดา จำนวน1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา / มารดา จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาหลักฐานทางทหารหรือ นศท. (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
9. หลักฐานทางการแพทย์ เฉพาะผู้สมัครเพศชายเท่านั้น
…………………………………………………..
#ค่าสมัคร 500 บาท
กรณีที่ไม่สามารถมาสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยฯและชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ด้วยเงินสดได้ ให้ทำการชำระเงินจำนวน 500 บาท โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
1.) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา ชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
เลขที่บัญชี 208-0-43227-3

2.) ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีนครินทร์ กม.15 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
เลขที่บัญชี 352-2-44767-5

หลังจากการโอนเงินเสร็จแล้วให้นำหลักฐานการโอนเงินไปถ่ายเอกสารลงกระดาษ A4 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สมัคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วแนบมากลับหลักฐานการสมัคร กรณีที่มีส่งเอกสารกรสมัครมาก่อนแล้ว ให้ส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 038-042049

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/bannerclick2.png
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/00g06.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image

หน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมกิจการ พาณิชยนาวี

พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/thaiship.png
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี