สํานักงานอุทกศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักร (UKHO) ได้ประกาศเปิดตัวผู้ให้บริการเทคโนโลยีข่าวสารทางภูมิศาสตร์ชั้นนํา Geollect ในฐานะผู้ชนะการแข่งขันโครงการนวัตกรรมทางทะเล ADMIRALTY ครั้งที่ 2

สํานักงานอุทกศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักร (UKHO) ได้ประกาศเปิดตัวผู้ให้บริการเทคโนโลยีข่าวสารทางภูมิศาสตร์ชั้นนํา ในฐานะผู้ชนะการแข่งขันโครงการนวัตกรรมทางทะเล ADMIRALTY ครั้งที่ 2 มีการเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วโดยร่วมมือกับ RE_SET โครงการนวัตกรรมทางทะเลมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพและผู้ริเริ่มพัฒนาโซลูชั่นใหม่ ๆ ที่สนับสนุนมหาสมุทรที่ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรือง ความท้าทายด้านนวัตกรรมครั้งที่ 2 ของโปรแกรมมุ่งเน้นไปที่ 'การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงภัยทางทะเล & การประกันภัย' โดยผู้เข้าร่วมได้รับมอบหมายให้ระบุการทดลองและพิสูจน์ว่าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทางทะเลสามารถใช้เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยทางทะเล

2021-02-10 13:53:55 by ...กัปตันจักรพันธ์ รันตวิสุทธิ์
Scroll to Top