#ปริญญาตรีนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 5 ปี
- ภาคทฤษฎี 4 ปี
- ฝึกภาคทะเล 1 ปี

#คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. ไม่จำกัดสาขา
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4. ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี

#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
1. ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า
2. ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรนายเรือ ต้นเรือ
3. มีสิทธิสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่าประเทศไทย
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์
5. ปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์

#รายละเอียดหลักสูตร
เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติสามารถสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพระดับ นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน STCW 2010

#ลักษณะอาชีพ
สามารถดูแลและนำพาเรือขนส่งสินค้าไปยังปลายทางอย่างปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิรวมถึงสินค้าที่บรรทุก ควบคุมคนประจำเรือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
#จุดเด่นของอาชีพ
1.ค่าตอบแทนเงินเดือนค่อนข้างสูง
2.เป็นอาชีพที่รัฐบาลสนับสนุนภาษีเงินได้ 0 %
3.การทำงานเสมือนได้ท่องเที่ยวไปรอบโลก
4.กินอยู่ฟรีบนเรือ เก็บเงินได้เต็มกระเป๋า
5.ได้พบปะผู้คนหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม
6.ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
7.ได้คอนเนคชั่นดี ๆ ต่อยอดสร้างธุรกิจตัวเองแจ้งชำระเงิน ---> คลิกที่นี่


 • การสมัครเรียน

 • เปิดรับสมัครหรือยัง/ปิดรับสมัครวันไหน?

  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับสมัคร
  1. เปิดรับสมัครวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2564
  2. ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2564
  3. ปฐมนิเทศเปิดเรียนพฤษภาคม 2564 กำหนดวันที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

 • สมัครเรียนอย่างไร?

  วิธีการสมัครเรียน
  1. สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เปิดรับสมัครทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
  2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยการดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.amcol.ac.th และจัดส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 (สมัครเรียน)
  3. สมัครเรียน ออนไลน์เพียงคลิก สมัครเรียน
  #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-3777198
  #LINE คลิก Line Official

 • ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง GAT /PAT ใช่มั้ย?

  GAT /PAT ไม่ต้องใช้ครับ ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน ยื่นสมัครได้เลยครับ วุฒิการศึกษาตัวจริงนำยื่นในวันเปิดภาคเรียน

 • ต้องสอบคัดเลือกอะไรบ้าง?

  ข่าวดี ปีนี้ไม่ต้องสอบคัดเลือก เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าเรียน #อยากเรียนต้องได้เรียน

 • ใช้เอกสารในการสมัครอะไรบ้างอะไรบ้าง?

  เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาผลการเรียน 5 ภาคเรียนหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1ฉบับ
  5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  6. สำเนาบัตรประชาชน บิดา / มารดา จำนวน1 ฉบับ
  7. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา / มารดา จำนวน 1 ฉบับ
  8. สำเนาหลักฐานทางทหารหรือ นศท. (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  9. ใบรับรองทางการแพทย์ เฉพาะหลักสูตรนายประจำเรือเท่านั้น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

 • หลักสูตร/สาขา ที่เปิดสอน

 • มีหลักสูตรอะไรบ้าง?

  เบื้องต้นผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจได้ที่หน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ
  คลิก หลักสูตรที่เปิดสอน
  สนใจหลักสูตรไหนเป็นพิเศษแอดแนะนำให้เพิ่มเติมครับ

 • หอพักของวิทยาลัย

 • มีหอพักให้ไหม?

  สำหรับนักเรียนหลักสูตรพาณิชยนาวีทุกหลักสูตร เรียนแบบนักเรียนประจำครับ มีหอพักในให้กับนักเรียนทุกคน โดยสามารถกลับบ้านได้ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์เว้นสัปดาห์
  บรรยากาศหอพัก คลิก ดูคลิปบรรยากาศหอพัก
  ส่วนนักเรียน ปวช.โลจิสติกส์ และ ปวส.การจัดการโลจิสติกส์ เรียนแบบนักเรียนไปกลับ นักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดสามารถเลือกเช่าที่พักได้รอบวิทยาลัยมีหลายที่ให้เลือกครับ แอดมินมีที่แนะนำให้ เดินทางสะดวก ปลอดภัย บรรยากาศดีครับ

 • ค่าใช้จ่ายค่าเทอมเท่าไหร่?

 • ค่าใช้จ่ายค่าเทอมเท่าไหร่?

  กรณีผู้สนใจไม่ระบุหลักสูตรที่สนใจ
  - เบื้องต้นผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจได้ที่หน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ
  คลิกดูข้อมูลแต่ละสาขา
  สนใจหลักสูตรไหนเป็นพิเศษแอดส่งตารางการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมให้เพิ่มเติมครับ
  กรณีระบบหลักสูตรที่สนใจชัดเจน
  - ส่งตารางค่าธรรมเนียมหลักสูตรให้ผู้สนใจ

 • ค่าเทอมหลักสูตรนายประจำเรือสูงจังเลย?

  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ในส่วนของหลักสูตรนายประจำเรือ เราจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบนักเรียนประจำโดยผู้เรียนจะอยู่หอพักตลอดหลักสูตรภาคทฤษฎี (ข้อดีคือนักเรียนประจำจะมีเวลาในการพัฒนาตัวเองมากขึ้น มีการช่วยเหลือกันจากรุ่นพี่ เพื่อน การเรียนรู้จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในชั้นเรียน) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักเรียนนั้นเราใช้แบบระบบเหมาจ่าย และนำมาเฉลี่ยเป็นภาคเรียนเพื่อเป้นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อีกทั้งยังสามารถผ่อนชำระได้ทุกภาคเรียน แม้ไม่ใช่ในสถานการณ์โควิด ผู้ปกครองก็ยังสามารถ
  ผ่อนชำระได้
  โดยค่าใช้จ่ายนั้นได้รวมค่าใช้จ่ายรายการดังต่อไปนี้
  1.ค่าธรรมเนียมการเรียน
  2.ค่าหนังสือตำราเรียน
  3.ค่าหอพัก (มีเครื่องปรับอากาศทุกห้องตลอดหลักสูตรภาคทฤษฎี รวมค่าไฟฟ้า+ค่าน้ำ)
  4.ค่าซัก-รีด จะมีแม่บ้านดูแลน้อง ๆ นักเรียนทุกคนตลอดหลักสูตรภาคทฤษฎี
  5. ค่าเครื่องแบบ เสื้อผ้า ของใช้ รองเท้า ถุงเท้า เราเตรียมให้ครบ (สำหรับแรกเข้า)
  เมื่อเทียบเคียงกับการเรียนตามมหาวิทยาลัยแล้วค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปนี้ถือว่ายังน้อยกว่า
  อีกทั้งหลักสูตรพาณิชยนาวี นายประจำเรือทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกล นั้น เมื่อสำเร็จการศึกษาและเริ่มต้นทำงานนั้นตัวอย่างการทำงานในตำแหน่ง 3/O จะเริ่มที่ประมาณ 60,000 บาทอย่างต่ำๆ ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมาก เพราะอาชีพนี้ทำงานบนเรือ อยู่ฟรี กินฟรี ที่สำคัญรัฐบาลสบับสนุนไม่ต้องเสียภาษาเงินได้ที่หามาได้

 • คำถามอื่นๆ

 • เรียนจบมีงานรองรับมั้ย ?

  เรียนจบตามหลักสูตร วิทยาลัยฯ แนะนำจัดหาที่ทำงานให้ครับ ไม่ต้องกังวลเรื่องงานมีแน่นอน ผู้เรียนมีแค่หน้าที่ตั้งใจเรียนพัฒนาตัวเองให้พร้อมสำหรบการทำงานเท่านั้นครับ

 • เรียนทวิภาคี เป็นแบบไหน ?

  ปวส.การจัดการโลจิสติกส์ (ระบบทวิภาคี)
  เรียนวันจัทร์-วันศุกร์ แบบนักเรียนไป-กลับ
  ปีที่ 1 เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
  ปีที่ 2 ร่วมจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ
  (#มีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน)

 • โลจิสติกส์ เรียนอะไรบ้าง ?

  การขนส่งและการกระจายสินค้า วัสดุและการบรรจุภัณฑ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ การค้าการจัดการ น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลเราเริ่มให้ใหม่หมดตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานได้ครับ

 • จบโลจิสติกส์ ไปทำงานอะไรบ้าง ?

  ผู้คนที่จบการศึกษาทางด้านโลจิสติกส์จะมีสายงานที่เกี่ยวข้อง 4 งานหลัก ดังนี้
  1. การจัดการการขนส่ง เพื่อให้สินค้าไปถึงมือลูกค้าอย่างเหมาะสม และทันเวลา
  2. งานบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนออกของ สายการเดินเรือ
  3. คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า มีหน้าที่รวบรวมสินค้าจากหลายๆ ที่แล้วกระจายไปตามสาขาต่างๆ
  4. งานให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำช่วยลดต้นทุน

Close