เรานำเสนอเป็นรุ่นล่าสุดของเรือจำลองที่ผลิตโดย Transas ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ 240 สะพานภารกิจเต็มภารกิจและจำลองเครื่องยนต์และใช้ "Navi-Trainer Professional 5000" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การฝึกอบรมจำลองและการรับรองตามความต้องการของ อนุสัญญา IMO STCW 78/95 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553
      สำหรับด้านเครื่องยนต์เราใช้ TechSim 5000 ซึ่งมีความสามารถเท่ากันในด้านวิศวกรรมและสามารถรวมระบบทั้งสองนี้ได้
นอกจากนี้เรามีเครื่องมือจำลองสำหรับการดำเนินการขนส่งสินค้าเหลว, ECDIS และ GMDSS
 
    Maritime Simulation Centre 
แบ่งการฝึกออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
1. Full Mission Bridge Simulator
2. Full Mission Engine Room Simulator
3. Liquid Cargo Operation Simulator
4. ECDIS
5. GMDSS