โครงการลูกเรือสินค้า


📌AMCOL ร่วมกับ บริษัทเจ้าของเรือ และ กสศ #เรียนจบรับทำงานเลย
🔵อบรมบนฝั่ง เตรียมลงเรือ 2 เดือน
🔴ฝึกปฏิบัติงานบนเรือ 2 เดือน

ลงทะเบียนโครงการ