Recent News

ข่าวการประชุมเพื่อใช้โครงสร้างใหม่โดย Shipdex

การทำสัญญาโครงสร้างใหม่ของ Shipdex ภาพรวม BIMCO และ MAN Energy Solutions เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำหรับซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) เพื่อขยายการใช้งาน Shipdex Shipdex เป็นโปรโตคอลมาตรฐ ...

2021-02-04 11:28:31 by นายสรรเสริญ ดวงดาว


ใครเป็นผู้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเป็นสภาวะฉุกเฉินทางด้านสุขภาพทั่วโลก

ใครเป็นผู้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเป็นสภาวะฉุกเฉินทางด้านสุขภาพทั่วโลก - BIMCO ให้คำแนะนำ จากการประชุมขององค์การ ...

Gadgets 2021-02-08 00:00:00 by ...

GMS: การกําจัดใบพัดและการระบายน้ำของน้ำมันหลอดสเติร์นที่สิ่งอํานวยความสะดวกการรีไซเคิลที่สอดคล้องกับ HKC

GMS: การกําจัดใบพัดและการระบายน้ำของน้ำมันหลอดสเติร์นที่สิ่งอํานวยความสะดวกการรีไซเคิลที่สอดคล้องกับ HKC เรือทุกลําได้รับกา ...

Gadgets 2021-02-05 00:00:00 by ...

ข้อมูลของจีน: การนำเข้าน้ำมันดิบในเดือน มกราคม ของโรงกลั่นอิสระในประเทศจีนจีนเพิ่มขึ้น 35% จากเดือน ธันวาคม เป็น 18.16 ล้านตัน

โดยโรงกลั่นน้ำมันของจีนนำเข้าน้ำมันดิบและน้ำมันดิน 18.16 ล้านตันหรือ 4.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมกราคม ซึ่งเพิ่มขึ้น 35.1% เมื่อเ ...

Gadgets 2021-02-05 00:00:00 by ...

อัตราค่าระหว่างการขนส่งทางทะเล ตลาด Baltic

อัตราค่าระหว่างการขนส่งทางทะเล ตลาด Baltic ดัชนีการขนส่งทางทะเลของตลาด Baltic Exchange สำหรับเรือที่บรรทุกสินค้าแห้งเทกองนั้นไม่มีการ ...

Gadgets 2021-02-05 00:00:00 by ...

Gazprom ของรัสเซียกล่าวว่าก๊าซธรรมชาติสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของโลก

Gazprom ของรัสเซียกล่าวว่าก๊าซธรรมชาติสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของโลก ก๊าซธรรมชาติเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับเป้า ...

Gadgets 2021-02-04 16:51:29 by ...


Scroll to Top