Recent News

ข่าวการประชุมเพื่อใช้โครงสร้างใหม่โดย Shipdex

การทำสัญญาโครงสร้างใหม่ของ Shipdex ภาพรวม BIMCO และ MAN Energy Solutions เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำหรับซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) เพื่อขยายการใช้งาน Shipdex Shipdex เป็นโปรโตคอลมาตรฐ ...

2021-02-04 11:28:31 by นายสรรเสริญ ดวงดาว


น้ำมันเชื้อเพลิง Low Sulphur เพิ่มต้นทุนในการบริหารเรือถึง 20,000 ดอลลาร์

กฎระเบียบในการลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์จากเรือเมื่อปีที่แล้วได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในค่าใช้จ่ายของผู้บริหารก ...

Gadgets 2021-05-14 00:00:00 by ...

อัตราการแลกเปลี่ยนของผลิตภัณฑ์น้ำมันในฝั่งของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ท่อขนส่งถูกโจมตี

การปิดตัวลงของท่อส่งน้ำมันของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ส่งน้ำมันจากทางอ่าวของสหรัฐไปยังทางส่วนชายฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐ ...

Gadgets 2021-05-13 00:00:00 by ...

the COVID-19 crisis in India intensifies

ในขณะที่วิกฤต COVID-19 ในอินเดียทวีความรุนแรงขึ้นนักเดินเรือและครอบครัวจึงต้องการความช่วยเหลือจากภาคอุตสาหกรรม Seafarers International Relief Fund (SI ...

Gadgets 2021-05-12 00:00:00 by ...

การผลิตเหล็กทั่วโลกจะเติบโตที่ 32% ต่อปีโดยเฉลี่ยจนถึงปี 2568Global steel production to grow at 32% annual average until 2025 – report

การผลิตเหล็กทั่วโลกจะเติบโตที่ 32% ต่อปีโดยเฉลี่ยจนถึงปี 2568 – รายงาน การเติบโตของการผลิตแร่เหล็กทั่วโลกจะเร่งตัวขึ้นในอีกไม ...

Gadgets 2021-03-24 00:00:00 by ...


Scroll to Top