ศึกษาดูงานบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัท Hutchison Ports Thailand 
20/11/61
   
ต้อนรับการเยี่ยมชมจากกรมเจ้าท่าจีน
และกรมเจ้าท่าไทย
09/11/61
 
ASEAN logistics and
warehouse 2018 @BITEC
11/10/61
   
 
กิจกรรมวันทางทะเลโลก
และโอกาส 70 ปี IMO
29/09/61
 
กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาครู
พาณิชยนาวี
16/09/61
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
ประจำปีการศึกษา 2561
31/08/61
   
           
 
 
 
Maritime Talks # 32
Tanker Business 2
Maritime Talks # 31
Tanker Business 1
 
Maritime Talks # 30
Maritime Safety 2
   
Maritime Talks # 29
Maritime Safety 1