ประกาศรับสมัครงาน

1.ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
คุณสมบัติ:
            1.ปริญญาโท หรือสูงกว่า ด้านสถิติ การวิจัยการศึกษา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
            2.มีประสบการณ์ในงานสาขากิจการทางทะเล พาณิชย์นาวี โลจิสติกส์ พิจารณาเป็นพิเศษ
            3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC คะแนน 450 ขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ :วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจและการศึกษา
เงินเดือน 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสมรรถนะ

Research & Development Manager
Qualifications
-Master or Higher in Statistics, Educational Research or other
-Experiences in Marine Field and Marine Education or Logistics
-Well English Communication (TOEIC Score : 450 is preferred) 
Job Function
Research and Development in Business and Education
Salary and Benefits
35,000 THB (Based on Experiences and Competencies)

2.นักวิจัย
คุณสมบัติ :
            1.ปริญญาโท สาขาสถิติ วิจัยทางการศึกษา หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ :วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจและการศึกษา
เงินเดือน 25,000บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสมรรถนะ

Researcher
Qualifications
Master Degree in Statistics, Educational Research or other related fields
Job Function
Research and Development in Business and Education
Salary and Benefits
25,000 THB (Based on Experiences and Competencies)

3.เจ้าหน้าที่สนับสนุนและบริการลูกค้าด้านเทคโนโลยี
คุณสมบัติ:
          1. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่รับผิดชอบ : สนับสนุนและบริการลูกค้าด้านเทคโนโลยี
เงินเดือน 16,000บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสมรรถนะ 

IT Helpdesk Supporter
Qualifications
-Bachelor Degree in Computer / Computer Science / Information Technology or other related fields
Job Function
Customer Service in IT
Salary and Benefits
16,000 THB (Based on Experiences and Competencies)


4.อาจารย์สาขาการเดินเรือ  
คุณสมบัติ:
          1.กัปตัน
          2.ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนการเดินเรือ พาณิชย์นาวี เป็นต้น   
          3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC คะแนน 700 ขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ : การเรียนการสอน
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสมรรถนะ 

Marine Instructor
Qualifications
-Captain
-Experiences in Marine Instruction
-Well English Communication (TOEIC Score : 700 is preferred) 
Job Function
Instruction
Salary and Benefits
Based on Experiences and Competencies

5.อาจารย์สาขาช่างกล
คุณสมบัติ:
          1.ต้นกล
          2.ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนการเดินเรือ พาณิชย์นาวี เป็นต้น   
          3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC คะแนน 700 ขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ : การเรียนการสอน
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสมรรถนะ

Marine Instructor
Qualifications
-Chief Engineer
-Experiences in Marine Instruction
-Well English Communication (TOEIC Score : 700 is preferred) 
Job Function
Instruction
Salary and Benefits
Based on Experiences and Competencies

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล 097-109-9827 คุณชนินทร์
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ apiradee.j@amcol.ac.th หรือ chanin.p@amcol.ac.th