แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2562
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะนักเรียนชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

ประกาสผลการเรียนภาคเรียน ที่ 2/2561
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ระดับ ปวส. และหลักสูตรพาณิชยนาวี
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562

ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562