โครงการ AMCOL X RCL


📌AMCOL ร่วมกับ บริษัท RCL (อยู่ในตลาดหลักทรัพย์) จัดโครงการกู้เรียน(ไม่มีดอกเบี้ย) #เรียนจบรับทำงานเลย
🔵อบรมบนฝั่ง เตรียมลงเรือ 2 เดือน
🔴ฝึกปฏิบัติงานบนเรือ RCL 2 เดือน
📣🎉มีเงินเดือนประมาณ 2x,xxx บาท ระหว่างฝึก
🔷หลังจากนั้นสอบตั๋ว A/B, Oiler แล้วกลับไปทำงาน RCL

ลงทะเบียนโครงการ